Den okända försvarsmyndigheten NGA

I en serie artiklar (härhär och här) har Mats Fridlund och jag skrivit om vetenskapens 9/11-effekt och hur vissa forskningsgrenar har dragit nytta av särskilt förenta staternas fokus på “homeland security”. En av de organisationer i gränslandet mellan militär, forskning och statlig verksamhet som vi tittade på var National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Detta är en militär stödorganisation till USAS försvarsdepartement (DoD) som erbjuder bilder, analyser och geo-spatiell analys och som har en viktig roll i det home land security-paradigmdrivna statliga agendan. Enligt en kommentar är organisationen så hemlig att endast en av tio politiska kommentatorer i Washington antas känna till den och att endast en på 100 kan beskriva vad de över huvud taget gör. Och visst är NGA hemlig. Det är inte ofta NGA syns i mediarapporteringen eller ens i kritiska analyser av säkerhetsläget i världen. Till och med på nätet och i “bloggosfären är den relativt osynlig. Därför är det intressant att den uppmärksammas av Federation of American Scientists, en organisation som grundades av amerikanska forskare 1945 med syfte att granska amerikansk säkerhetspolitik.  När de genom en så kallad FOIA-begäran (Freedom of Information Act) lyckades de få ut uppgifter om NGA:s budget de senaste åren erhöll de dokument som var så beskurna av sekretessskäl att endast ca 10 procent av den ursprungliga texten återstår. Inga siffror om budgeten i termer av spekulerade miljarder dollar återfinns i rapporterna, men organisationens storlek kan dock utläsas i storleken på dess personalstyrka.  Klart är att man anställde upp emot 2000 personer under åren 2005 och 2008 för att utöva “geospatiell analys” (geospatial intelligence). En stor del av verksamheten är lokaliserad i NGA Campus East, en byggnad som kostat 1,7 miljarder dollar och som väntas hysa upp emot 8000 NGA-medarbetare när den står färdig strax söder om Washington D.C.