Essäer och texter
Dessa texter kan laddas ner i Acrobat Readerformat (.pdf).
Innehållet får gärna citeras, om källan anges.
© Gustaf Nelhans 1998-2002
 
 • Vetenskapsteori
 • Filosofi

 • Vetenskapsteori A-kurs, HT-99

  Delkurs A1:

  Vetenskap och vetenskapsteori - en introduktion.
  Delkurs A2:
  Tre perspektiv på vetenskapen - kognitivt - språkligt och socialt.
  Delkurs A3:
  Vetenskapens dimensioner - vetenskap i tid och rum. 
  Ludwik Fleck och Thomas Kuhn.
  Delkurs A4:
  Vetenskapen i en multikulturell värld. 
  Kunskapsantropologi.


  Vetenskapsteori B-kurs, VT-00

  Delkurs B1:

  Vetenskapsteori i kontexten vetenskapsstudier.
  Jan Golinski och Steve Fuller
  Delkurs B2:
  Vetenskap, teknik & kultur
  Kring Judy Wajcmans bok Feminism confronts technology.
  Delkurs B3:
  Tolkning och kritik
  Kring Bernsteins Bortom objektivism och relativism och Hoy & McCarthys Critical theory
  Delkurs B4:
  Fallstudiemetodik i vetenskapsteori: 
  Reflektioner över ett fallstudium om en revolution i Geologi eller ”ett fall på eget fall”
  Ronald Giere (1988): Explaining science: a cognitive approach.
  Vetenskapsteori C-kurs, HT-01

  Litteraturuppgifter:

  Litteraturuppgift C1
  Litteraturuppgift C2
  Litteraturuppgift C3
  Litteraturuppgift C4
  C-uppsats:
  Geomorfologers teorival, Ett fallstudium över införandet av fraktal geometri som teoretisk grund för studier av landytans geomorfometri (18 feb, 2002)
  Vetenskapsteori D-kurs, VT-02

  Litteraturuppgifter:

  Feministisk Geografi
  Realism inom geomorfologin
  D-uppsats:
  Naïv Geografi och Public Understanding of Science 
  (1 okt, 2002)
   
  Filosofi

  Reflektioner över Georg Henrik von Wrights vetenskapssyn.

  Referat av Ingemar Pörn: Filosofi - visdom i vår tid?.


  [Back to Home Page]
   

  © Gustaf Nelhans
  2002-11-18